You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FIXATOR.BG

Политика за защита на личните данни

Обща информация

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Поради тази причина изготвихме настоящата Политика за защита на личните данни, която обхваща процедурите и правилата, в съответствие с които събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме, изтриваме и защитаваме, или най-общо „обработваме“ вашите лични данни.

В качеството си на администратор на лични данни "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД администрира и обработва вашите лични данни в съответствие със:

1. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни;

2. Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) на Република България;

3. Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Настоящата Политика за защита на личните данни, заедно с Общите условия за ползване на интернет сайта ни, Политиката за използване на бисквитки (Cookie Policy) и всички останали документи, които са упоменати в сайта ни, определя правилата, които "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД ще спазва при събирането и обработването на вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на e-mail: office@fixator.bg.

Моля, запознайте се внимателно с нашата Политика за защита на личните данни, преди да използвате сайта ни или да ни предоставите личните си данни. Ако не желаете да обработваме личните ви данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля, не ни ги предоставяйте. Имайте предвид, че в някои случаи ние няма да можем да ви предоставим / продадем желаната от вас стока или услуга, ако не ни предоставите нужната информация.

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, която може да идентифицира дадено физическо лице.

Кой обработва вашите лични данни?

Вашите лични данни се обработват от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД с ЕИК: 123754284. Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

 • Седалище и адрес на управление: ул. "Архитект Христо Димов" 22, вх. Б, ет. 5, ап. 43, 6000 Стара Загора, България
 • Адрес за упражняване на дейността: ул. "Войвода Стойчо Черногорски" 15, 6006 Стара Загора, България
 • Данни за кореспонденция: ул. "Войвода Стойчо Черногорски" 15, 6006 Стара Загора, България
 • E-mail: office@fixator.bg
 • Телефон: 0885 172 020

Правни основания за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД събира, обработва и съхранява ваши лични данни на базата на следните правни основания:

 • Изрично получено от вас съгласие за обработване на личните ви данни за една или повече конкретни цели.
 • Предприемане на стъпки за сключването на договор между вас и "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД.
 • Изпълнение на договор между вас и "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД.
 • Спазване на правните и законови задължения на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД (задължения към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи).
 • За защита на легитимните законни интереси на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД.

С какви цели събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:

 • Идентифицирането ви като на страна по договор с "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД и обезпечаване на изпълнението на договора.
 • Изготвяне на предложения за сключване на договор, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на предпродажбени дейности;
 • Управление и администриране на направените през онлайн магазина FIXATOR.BG поръчки – потвърждаване на направена поръчка, уточняване на метода и срока на доставка, наличните количества от заявените продукти и др.
 • Администриране и отговор на клиентски запитвания, оплаквания, жалби, рекламации.
 • Връщане на суми и стоки, замяна на продукти и др.
 • Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията.
 • Гаранционно и сервизно обслужване.
 • Изпращане на информационни съобщения за промени в използваните от нас платформи, препоръки за подобряване на използването им, промени в Общите ни условия, Политиката ни за защита на личните данни и др.
 • Изпращане на информационни съобщения при незавършена поръчка (забравени продукти в кошницата ви).
 • Регистрация и поддръжка на потребителски профил в сайта www.fixator.bg.
 • Техническо съдействие за създаване на потребителски профил в сайта www.fixator.bg и възстановяване на забравена парола за достъп.
 • Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване.
 • Маркетингови цели включително директен маркетинг на продукти и услуги.
 • Регистрация на участник в анкети, игри с подаръци, събития и промоционални кампании, организирани от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД.
 • Изпълнение на законовите задължения на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД.
 • Счетоводни цели.
 • Статистически цели.
 • Оценка на удовлетвореността на потребителите и на ефективността на използваните реклами и рекламни канали.
 • Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите.
 • Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис).
 • Защита на информационната сигурност.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД

Когато регистрирате потребителски профил в нашия сайт, извършвате поръчка на стоки или услуги онлайн, кандидатствате за потребителски кредит, участвате в наши рекламни кампании и мероприятия и т.н., могат да бъдат събрани различни видове лични данни, включително, но не само:

1. Индивидуализиращи лични данни – име, презиме, фамилия, адрес, телефонен номер и електронна поща. Тези ваши лични данни могат да бъдат събрани при:

 • регистрация на потребителски профил в онлайн магазина FIXATOR.BG;
 • покупка на стока или услуга от онлайн магазина FIXATOR.BG;
 • абониране за информационен бюлетин (newsletter) и рекламни съобщения (необходимо е предоставянето единствено на електронна поща);
 • и др.

2. Единен граждански номер – вашият единен граждански номер може да бъде поискан само при:

 • изрично изявено от вас желание за издаване на фактура на физическо лице;
 • покупка на стоки и услуги на изплащане.

3. Финансова данни и информация (банкова сметка и други);

4. Данни, събрани в процеса на предоставяне на нашите услуги:

 • Данни за използвания от вас IP адрес.
 • Данни за предпочитаните от вас стоки и услуги (списък „Любими продукти").
 • Данни за направените от вас поръчки – т.н. история на поръчките.
 • Данни, събрани при комуникацията между вас и "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД – информация, събрана при попълване на контактните форми в сайта ни, при използване на чата в сайта ни, при оставяне на мнения и отзиви за закупените от вас продукти и др.
 • Информация относно посещенията и използването на сайта ни.

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД НЕ събира, обработва и съхранява лични данни, разкриващи:

 • расов или етнически произход;
 • политически възгледи;
 • религиозни или философски убеждения;
 • членство в професионални / синдикални организации;
 • генетични данни;
 • биометрични данни;
 • данни за здравословното ви състояние;
 • данни за сексуалния ви живот или за сексуалната ви ориентация.

Лични данни на деца

В съответствие с член чл. 25в. от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД не събира, обработва и съхранява съзнателно лични данни за лица на възраст под 14 години.
С предоставянето на вашите лични данни на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, вие потвърждавате, че имате навършени 14 години. В случай, че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемем всички необходими действия по заличаването / изтриването им във възможно най-кратки срокове.

Как събираме вашите лични данни

Личните данни, с които разполагаме, могат да бъдат събрани по един или няколко от следните начини:

1. Предоставени ни лично от Вас (например чрез попълване от ваша страна на формуляри за запитвания, регистрация, поръчка и др. на нашия сайт или чрез изпращане на имейли);

2. Автоматично събиране на определени данни, получени от Вас, когато използвате нашия уеб сайт, чрез използването на бисквитки и други подобни технологии. Моля, запознайте се с Политиката ни за използване на бисквитки (Cookie Policy).

Може да получаваме данни от трети страни, като:

 • доставчици на анализи (например Google Analytics), базирани извън ЕС;
 • рекламни мрежи (например Facebook, Google Ads), базирани извън ЕС;
 • доставчици на информация за търсене (например Google), базирани извън ЕС;
 • доставчици на технически, разплащателни и доставни услуги, информационни брокери или агрегатори.

Срок на съхранение на вашите лични данни

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД ще съхранява и обработва предоставените от вас лични данни за период, необходим за изпълнението на целите, за които са били събрани, след което вашите лични данни ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт (законови, счетоводни или отчетни изисквания) не налага съхранението на личните ви данни за по-дълъг период.

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Личните данни, обработвани с цел създаване, поддържане и управление на потребителски профил в онлайн магазина FIXATOR.BG – до изричното оттегляне на даденото от вас съгласие или до получаване на възражение срещу обработването на вашите лични данни с цел поддържане и управление на потребителски профил в сайта.

Личните данни, обработвани с цел изпращане на маркетингови съобщения (newsletter) – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

Личните данни, събирани и обработвани посредством комуникационните форми на онлайн магазина FIXATOR.BG – за периода, необходим за обработване на вашето искане или запитване, включително срока, необходим, за да отговорим на вашите последващи въпроси.

На кого предоставяме вашите лични данни (категории трети лица, които получават достъп и обработват личните ви данни)?

С цел изпълнение на задълженията си по договор, сключен с вас, както и цел изпълнение на законовите си задължения, "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД може да предостави част от вашите лични данни на:

 • Финансова, банкова или кредитна институция с цел извършване на необходимите плащания при закупуване на стока или услуга, включително при кандидатстване за потребителски кредит (покупка на изплащане);
 • Транспортна или куриерска фирма или пощенски оператор – с цел доставката на закупените от вас стоки до посочен от вас адрес;
 • Сервизна или монтажна фирма, която да извърши монтажа, инсталацията и/или първоначалната настройка на закупената от вас техника;
 • Нашия счетоводител;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции, IT компании и др.;
 • Лица, които по възлагане на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработването на личните Ви данни;
 • Лица, обработващи лични данни, които въз основа на договор със "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД обработват личните Ви данни от името на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД;
 • Доставчици на услуги за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД;
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим вашите лични данни по силата на действащото законодателство – Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Министерството на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи и др.

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД изисква от всички трети страни, на които предоставя ваши данни, да гарантират сигурността на личните ви данни и да ги третират съгласно закона. Третите страни могат да обработват личните ви данни само за конкретно определени цели и в съответствие с указанията на "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД.

Принципи при обработването на вашите лични данни

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД спазва следните принципи при обработката на вашите лични данни:

 1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
 2. Ограничение на целите – вашите лични данни се събират и обработват за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
 3. Свеждане на данните до минимум – "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД събира и обработва само тези ваши лични данни, които са крайно необходими за постигане на предварително дефинираните цели.
 4. Точност и актуалност на данните – "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД следи за точността и актуалността на вашите лични данни и предприема всички необходими мерки за своевременното изтриване или коригиране на откритите неточни лични данни.
 5. Ограничение на съхранението.
 6. Цялостност и поверителност на обработването, гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни, защита на личните данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Как защитаваме вашите лични данни

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД предприема всички необходими

 • административни,
 • организационни,
 • технически и
 • физически

мерки за защита на личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

За да осигурим максимална защита и сигурност на вашите лични данни, използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Маркетингови съобщения / Newsletter

Съгласно законовите разпоредби за защита на личните данни и електронните съобщения "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД може да ви изпраща маркетингови съобщения / newsletter само при наличието на ясно изразено от ваша страна съгласие за получаване на маркетингови съобщения / newsletter.

При абониране за маркетингови съобщения / newsletter ще получите писмо с линк за потвърждение на посочения от вас e-mail адрес. Само след потвърждение на абонамента вашият e-mail ще бъде добавен към списъка ни с абонати за маркетингови съобщения / newsletter.

Вие можете по всяко време и напълно безплатно да се откажете от абонамента си за нашите маркетингови съобщения / newsletter, като:

 • изпратите отказа си на e-mail: office@fixator.bg;
 • промените настройките за получаване на маркетингови съобщения / newsletter във вашия потребителския профил;
 • използвате линка / препратката за прекратяване на абонамента за newsletter в края на всеки newsletter.

Веднага след това ще преустановим обработването на личните ви данни с цел изпращането на маркетингови съобщения / newsletter.

Моля, обърнете внимание – отказът от получаване на маркетингови съобщения / newsletter по никакъв начин не засяга получаването на съобщения, свързани с други транзакции като покупки, гаранционни записи и др.

Бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. За да се запознаете с Политиката ни за използване на бисквитки (Cookie Policy), моля, посетете страницата Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy).

Права на физическите лица

Като субект на лични данни вие имате следните права:

 • Право на оттегляне на съгласието ви за обработване на вашите лични данни - когато правното основанието за обработването на вашите лични данни е предоставено от вас съгласие.
 • Право на достъп до събраните за вас лични данни - вие имате право по всяко време да изискате от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД потвърждение дали обработва ваши лични данни и ако това е така, да получите достъп до тези данни.
 • Право на коригиране и/или допълване на неточни или непълни лични данни.
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).
 • Право на ограничаване на обработването на лични данни.
 • Право на преносимост на личните данни - вие имате правото по всяко време да поискате от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД да ви предостави отнасящите се до вас лични данни в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене формат.
 • Право на възражение срещу обработването и съхранението на лични данни - вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на вашите лични данни от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД, включително ако тези лични данни се обработват за целите на директния маркетинг или за профилиране.
 • Право да НЕ бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включително профилиране - вие имате право да поискате решенията, основаващи се на автоматизирано обработване на вашите лични данни, да бъдат преразгледани от реален човек, а не само от компютри. Вие също така имате право в този случай да изразите вашата гледна точка и да оспорите решението. "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД не извършва автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране.
 • Право да бъдете уведомени при нарушение на сигурността на личните ви данни.
 • Право да подадете жалба пред компетентен надзорен орган по защита на личните данни.

Кой е компетентният надзорен орган по защита на личните данни в България

Компетентният орган по защита на личните данни на територията на република България е Комисията за защита на личните данни.

 • Седалище и адрес на управление: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02/91-53-519
 • E-mail: kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Как да упражните правата си?

Ако желаете да упражните някое от горепосочените ви права, моля:

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД си запазва правото да изиска допълнителна информация, която да ви идентифицира като притежател на тези лични данни. Тази мярка за сигурност гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получават.

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД поема ангажимент да предостави поисканата информация без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. В случай че искането ви е особено сложно или сте отправили няколко искания и не можем да ви отговорим в рамките на месец, ще ви уведомим.

Разглеждането на исканията, свързани с упражняването на вашите права, се извършва напълно безплатно. Когато исканията са явно неоснователни или прекомерни, особено поради техния повтарящ се характер, "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД може да наложи разумна такса или да откажете да предприемете действия.

"ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД има право да откаже да предостави поисканата информация, като във всички случаи ще посочи и причините за отказа си.

Във всички случаи имате право да подадете жалба и до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният орган по защита на личните данни на територията на Република България. Ще Ви бъдем благодарни, ако при възражение или оплакване, първо се свържете с нас, за да намерим начин за разрешаване на проблема.

Връзки към други сайтове

Онлайн магазинът FIXATOR.BG може да съдържа връзки / препратки (хиперлинкове) към други сайтове, които не са собственост, не се администрират и не се управляват от "ФИКСАТОР СОФИЯ" ООД. Съветваме ви да се запознаете внимателно с Политиката за защита на личните данни, Общите условия и Политиката за използване на бисквитки (Cookie Policy) на тези сайтове, преди да ги използвате.

Изменения на Политиката за защита на личните данни

Възможно е периодично да актуализираме нашата Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувана актуализираната Политика за защита на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политика за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия сайт – www.fixator.bg.